Aby uzyskać informacje, zadzwoń +39 0376 96001
Nasze zobowiązaniaDuma, kompetencja i niezawodność odróżniają nas od innych

Uwaga poświęcona rozwojowi ludzi

Uwaga poświęcona rozwojowi ludzi
Wierzymy w sukces ludzi będących częścią firmy.

Raccorderie Metalliche konsekwentnie inwestuje w kompetencje zawodowe ludzi, prowadząc do sukcesu firmy i stale zatrudniając młodych ludzi wspierających działalność handlową firmy poprzez ich wkład w energię i pomysły, jednocześnie szybko dostosowując się do usprawnionych rynków. Raccorderie Metalliche zastosował standard ISO 45001:2018 w celu zdefiniowania formalnych procedur zarządzania zdrowiem i zagrożeniami dla bezpieczeństwa pracowników. Spójny system zarządzania w celu stworzenia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Ważne jest, aby angażować i motywować ludzi, a jednocześnie udowadniać dostawcom i klientom zgodność firmy z międzynarodowymi standardami.
Siglacom - Internet Partner