Aby uzyskać informacje, zadzwoń +39 0376 96001
Nasze zobowiązaniaDuma, kompetencja i niezawodność odróżniają nas od innych

Sprawozdania finansowe ESG

Sprawozdania finansowe ESG
Dokument, który sprawia, że firma jest tak dumna, przedstawiony po raz pierwszy wszystkim najwyższym kadrom kierowniczym głównych  instytucji bankowych w czerwcu 2022 r. i udostępniony całej firmie podczas półrocznych spotkań. Firma jest gotowa podjąć precyzyjne zobowiązania i zintegrować to, co już zostało zrobione na poziomie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, takie jak dbałość o dobre samopoczucie i rozwój ludzi, rozwój ich umiejętności, zaangażowanie społeczne w społeczności i na terytorium oraz poszanowanie środowiska. Dokument promujący zrównoważony rozwój, wspólne projektowanie przyszłości i dbanie o przyszłość ludzi.
Siglacom - Internet Partner