Aby uzyskać informacje, zadzwoń +39 0376 96001
Nasze zobowiązaniaDuma, kompetencja i niezawodność odróżniają nas od innych

Wielospecjalistyczna jednostka ultrasonograficzna

Wielospecjalistyczna jednostka ultrasonograficzna
W ważnym celu, takim jak zdrowie pracowników, zakupiono wielofunkcyjny aparat USG i zainstalowano go w firmowym ambulatorium. Aby zapewnić dodatkowe gwarancje i ochronę zdrowia swoich pracowników, firma chciała wyposażyć się w aparat USG do dyspozycji lekarza obecnego w firmie. Kompetentny lekarz zakładowy we współpracy z wybranym kierownikiem oddziału szpitalnego będzie mógł w ten sposób przeprowadzać badania medyczne i dokładniejsze zgodnie z ryzykiem związanym z zadaniami roboczymi.
Siglacom - Internet Partner