Aby uzyskać informacje, zadzwoń +39 0376 96001

Szkolenie w celu zapewnienia standardów bezpieczeństwa i zdrowia.

10.11.2021

Działania szkoleniowe w Raccorderie Metalliche nadal odpowiadają na wymagania produkcyjne i utrzymanie standardów bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.
W rzeczywistości firma wdrożyła zespoły robocze, które są odpowiednio przeszkolone, poinformowane i przeszkolone, aby świadomie zarządzać ryzykiem i zagrożeniami w miejscu pracy.
80 godzin obowiązkowego szkolenia BHP z 70 pracownikami, do którego Raccorderie Metalliche dodało kolejne 30 godzin szkolenia i kolejnych 20 pracowników!
Siglacom - Internet Partner