Aby uzyskać informacje, zadzwoń +39 0376 96001
Nasze zobowiązaniaDuma, kompetencja i niezawodność odróżniają nas od innych

Opakowania z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu

Opakowania z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
Raccorderie Metalliche pracowała nad nowymi opakowaniami dla swoich produktów: opakowaniami w 100% z regenerowanego polietylenu o niskiej gęstości. W przeciwieństwie do recyklingu, w którym produkt jest zasadniczo niszczony, a następnie montowany w nowej formie, proces regeneracji obejmuje ponowne wykorzystanie odpadów i złomu, bez ich niszczenia, aby dać życie produktom o wyższej wartości.

Wybór ten wynika z chęci zastosowania się do dekretu ustawodawczego nr 116 z dnia 3 września 2020 r., który egzekwował dyrektywę UE 2018/851 w sprawie odpadów, oraz dyrektywy (UE) 2018/852 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych mówiącej, że wszystkie opakowania powinny być "odpowiednio oznakowane zgodnie z metodami określonymi przez obowiązujące normy techniczne UNI i zgodnie z uchwałami przyjętymi przez Komisję Unii Europejskiej, ułatwianie zbiórki, ponownego użycia, odzysku i recyklingu opakowań, a także udzielanie konsumentom prawidłowych informacji na temat ostatecznego przeznaczenia opakowań". Dlatego na naszych torbach pakowych znajduje się logo w 100% zregenerowane.
Siglacom - Internet Partner