Aby uzyskać informacje, zadzwoń +39 0376 96001
Nasze zobowiązaniaDuma, kompetencja i niezawodność odróżniają nas od innych

Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne
Jesteśmy przekonani, że właściwi ludzie robią różnicę, a różnica to wprowadzanie zmian

Jest to główny powód, dla którego ważne jest, aby ludzie brali udział w sukcesie firmy, promując potencjał i zaangażowanie w sektorze społecznym, nie jako obowiązek Raccorderie Metalliche, ale po prostu kwestia oczywista. Raccorderie Metalliche zawsze zwracał uwagę na sektor społeczny, ustanawiając i zasilając fundusz opieki społecznej przez Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova - Onlus. Ponadto wspiera Soc. Kooperacja. La Quercia i Soc. Kooperacja. La Stazione, firmy wolontariackie zobowiązujące się do wspierania i opieki nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.
Siglacom - Internet Partner