Aby uzyskać informacje, zadzwoń +39 0376 96001

Sprężone Powietrze

Instalacje sprężonego powietrza; powietrze atmosferyczne, którego objętość została zmniejszona za pomocą sprężarki lub pompy, a następnie sprężone w zbiorniku. Sprężone powietrze jest używane w różnych sektorach przemysłu i obsługiwane przez rurociągi. Instalacje sprężonego powietrza i gazów obojętnych są aplikacją, w której Raccorderie Metalliche opracowała własny product – systemy zaciskowe w 4 różnych materiałach, aby zapewnić  instalatorom właściwe rozwiązanie dla każdego wymagania.
Siglacom - Internet Partner