Aby uzyskać informacje, zadzwoń +39 0376 96001

Specjalne spotkanie z naszymi dostawcami

13.01.2022

Raccorderie Metalliche otworzył Akademię, aby gościć swoich dostawców, ważnych partnerów w realizacji celów korporacyjnych.
Spotkanie poświęcone dialogowi i wzajemnej konfrontacji w celu wzmocnienia silnej więzi, jaka nawiązała się z czasem.
Siglacom - Internet Partner