Aby uzyskać informacje, zadzwoń +39 0376 96001
Nasze zobowiązaniaDuma, kompetencja i niezawodność odróżniają nas od innych

INFO RacMet

INFO RacMet
INFO RacMet to kwartalny wewnętrzny biuletyn firmowy drukowany na papierze z recyklingu, stworzony w celu komunikowania i dzielenia się głównymi informacjami, wiadomościami, działaniami i projektami Raccorderie Metalliche z zachowaniem całkowitej przejrzystości. Inny sposób, udostępniany, aby na czas szczegółowo opowiedzieć osiągnięte wyniki, innowacje technologiczne, nowe usługi i produkty, referencje, ale także wydarzenia biznesowe z klientami lub wpływające na nas wszystkich. INFO RacMet jest użytecznym narzędziem do angażowania, aktualizowania i dzielenia się owocami codziennych "wysiłków" całej rodziny Raccorderie Metalliche.
Siglacom - Internet Partner