Aby uzyskać informacje, zadzwoń +39 0376 96001

Co rozumiemy przez homologowany system zaciskowy?

Homologowany zacisk jest stałym połączeniem między rurami i kształtkami poprzez proces montażu, który jest pewny, zdefiniowany i zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą produkt. System zaciskowy składa się z rur, połączeń z odpowiednimi pierścieniami uszczelniającymi i urządzeń prasujących używanych do uzyskania takiego stałego połączenia.
Siglacom - Internet Partner